main_pic

Wat zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot textieletikettering?

In België is, (voor zover het geen persoonlijke beschermingartikelen betreft) alleen het samenstellingsetiket in textielartikelen verplicht. Consumenten kijken echter wel uit naar bijkomende informatie inzake het onderhoud en laten vaak de beslissing van aankoop afhangen van de al dan niet aanwezigheid van het onderhouds-etiket.

Hoe kan het gebruiksrecht van deze beschermde symbolen worden verkregen?

Om de symbolen te kunnen gebruiken, is een licentiecontract met een nationale organisatie vereist; in België is dit Etitex Ginetex Belgium. Lees vooraf de geldende reglementen. Een contract kan je hier afsluiten.

Is een contract vereist in elk GINETEX land?

Nee - een contract met GINETEX België of een andere nationale organisatie garandeert het recht om onze geregistreerde symbolen te gebruiken voor het gehele GINETEX-gebied.

Kan men de registratie omzeilen door de symbolen iets te veranderen en daarmee ze zonder contract te gebruiken?

Nee - zelfs soortgelijke of iets andere symbolen worden beschermd door het handelsmerk.

Wie is verantwoordelijk voor de juiste etikettering?

De partij die verantwoordelijk is voor de laatste verwerkingsfase voor een bepaald textielproduct is ook verantwoordelijk voor de etikettering van het product. In de meeste gevallen is dat de fabrikant, omdat het alleen de fabrikant is die alle informatie over de onderdelen heeft die zijn verwerkt. De meest kwetsbare component (bijvoorbeeld applicatie, pailletten, borduurwerk enz.) is de doorslaggevende factor bij het aanwijzen van de symbolen voor het artikel in zijn geheel. De maximale behandeling die een artikel kan weerstaan zonder onomkeerbaar beschadigd te worden, moet op het etiket worden aangebracht.

Waar vindt men informatie over de keuze van symbolen op het etiket.

Bij het sluiten van het contract ontvangt elke licentienemer de GINETEX-richtlijnen. Deze richtlijnen bevatten de technische basissen van elk symbool en staan garant voor een correcte keuze van elk symbool in relatie tot de gebruikte grondstoffen en afwerkingen. Bij een probleem kan de licentiehouder of zijn gelastigde het secretariaat van Etitex bellen voor eventuele bijkomende informatie.

Welke richtlijnen zijn bindend, die van GINETEX of die van ISO?

De GINETEX richtlijnen zijn van toepassing op textiel-etikettering. De organisatie lanceerde het internationaal geharmoniseerde onderhoudsetiketteringssysteem in de jaren zestig. Zij dragen er ook zorg voor dat het systeem aangepast blijft aan nieuwe technische en ecologische eisen. In 1990 gaf GINETEX aan ISO de toestemming om de symbolen te gebruiken in een standaard, maar zonder afbreuk te doen aan haar merk- en copyrights.

Wat gebeurt er als de symbolen zonder contract worden gebruikt?

Bedrijven mogen de symbolen niet gebruiken zonder contract. Bij vaststelling van dergelijke geval zal een waarschuwing worden gegeven en moet een licentiecontract worden gesloten. Als de waarschuwing wordt genegeerd en de respectieve partij de symbolen zonder contract blijft gebruiken, zullen er juridische gevolgen zijn.