main_pic
Turkse douane onderschept illegale invoer van huiden

HUIDEN


De verordening EG 1007-2011 betreffende textielvezelbenamingen vereist dat op het samenstellingsetiket de aanwezigheid van niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong in textielproducten steeds wordt vermeld als " bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong" .
Het moet de consument bewegen te overwegen of hij dierlijke producten of afgeleiden aanvaard als kleding of accessoires:

Een algemene internationale visie die opgang maakt, stelt dat dieren en de  afgeleide artikelen ervan, afgezien van deze gekweekt voor de  voedingsindustrie, geen handelswaar zijn. Dit betekent dat de huiden van de dieren welke geslacht werden voor consumptie, een rest- of afvalproduct vormen, die in principe verder kunnen verhandeld worden voor de fabricatie van kleding, tassen, laarzen  enz.

Er bestaan, volgens criticasters op de speciale kweekprogramma's voor bont, waarbij diersoorten alleen gefokt worden voor hun pels, voldoende alternatieven, zowel op functioneel als esthetisch vlak, welke het gebruik van huiden onnodig maken.

Wilde dieren (en de afgeleide producten ervan) worden beschermd in meer dan 180 landen die de CITES coventie (1974) hebben ondertekent.
In Europa gaan de EU-verordeningen in bepaalde opzichten verder dan de voorwaarden van de CITES conventie. (councel regulation nr 338/97 van 9/12/1996).

De beschermde diersoorten worden opgedeeld in klassen  waarbij  voor de huiden en afgeleide producten van dieren uit klasse 1 alle handel verboden is,  voor klasse 2 een certificatie (inzake oorsprong, eventueel kweekprogramma, aantallen) vereist is, en voor deze uit klasse 3 een meldingsplicht verplicht is gesteld.

Enkele specifieke voorbeelden :

Zeehonden bont;
De verordening EG 1007-2009 stelt dat uitsluitend zeehonden- producten die afkomstig zijn van de Inuit en andere inheemse gemeenschappen en die verkregen werden via de traditionele voor hun levensonderhoud beoefende jacht ,-en enkel voor privaat gebruik -mogen worden op de markt gebracht.

Hondenhaar / Kattenhaar
In de Europese Unie is het vanaf 1 januari 2009 verboden om honden- of kattenpels te gebruiken in kleding. Goederen mogen niet verhandeld worden, noch via eigen productie, noch via import of export. - (EC 1523/2007)
(De meeste producten die honden of kattenpels bevatten komen uit China.)

Reptielen.
Alle  producten uit of van huiden van krokodillen en slangen zijn verboden tenzij ze gecertificeerd zijn.
Opgepast met cowboy boots uit slang, krokodil of alligatorhuiden!