main_pic
 
"Andere" vezelbenamingen :


Op het samenstellingsetiket mogen enkel de vezelbenamingen (van deze tabel) worden gebruikt.
Merk- of soortnamen zijn niet toegelaten.
Zie als voorbeeld (klik op) onderstaande -verkeerde- benamingen.
Bamboe Denim Ribfluweel
Dralon Dorlastan NylonVerschillende schapenrassen leveren verschillende kwaliteiten wol op. Kunnen termen als 'Merino', 'Blue faced Leicester' of 'Wensleydale'worden gebruikt bij de etikettering van wollen producten?
Voor wollen producten moet het woord "wol" op het product worden vermeld ("wol" kan ook "gerecycleerde" wol zijn). Termen als "Merino" of "Blue faced Leicester" zijn niet opgenomen in bijlage I, dus het volstaat niet om alleen rasnamen te gebruiken, zonder het woord "wol".
Als de fabrikant aanvullende "ras" informatie wil geven, moet deze informatie afzonderlijk worden weergegeven (artikel 16.2), bijvoorbeeld 100% wol - merino.
Als de fabrikant deze "productie" specificaties wil geven, dienen deze benamingen gerespecteerd te worden
- lamswol : eerste schering (first cut) gekenmerkt door puntige uiteinden onder de microscoop
-scheerwol: wol die nooit is verwerkt geweest in een textielproduct ( uiteinden onder de microscoop : clear cut).


Is er een specifieke etiketteringsvereiste voor producten die met gerecycleerde vezels zijn gemaakt?
Er is geen verplichting om de term "gerecycleerd" te gebruiken, maar de textielverordening staat fabrikanten toe deze informatie aan de consument te verstrekken als zij dat willen, mits deze niet misleidend is voor de consument. Als de fabrikant deze informatie wil verstrekken, moet deze afzonderlijk worden weergegeven, bijvoorbeeld polyester - gerecycleerde vezels.

In welke textielproducten kan de term "gemengde vezels" of de term "niet-gespecificeerde vezelsamenstelling" op het etiket worden gebruikt? Mag men bijvoorbeeld 30% van vezel X, 20% van vezel Y en 50% gemengde vezels etiketteren? Is het gebruik van de term "gemengde vezels" toegestaan in het geval van bekende gerecycleerde vezels welk percentage van partij tot partij verschilt (veel meer dan de fabricagetolerantie van 3%)?
Zoals vermeld in artikel 9.4 kan het gebruik van deze termen in aanmerking worden genomen wanneer het moeilijk is de samenstelling van de producten op het tijdstip van de vervaardiging ervan vast te stellen. Dit geldt voor multivezeltextielproducten. Er is geen percentagedrempel vastgesteld; dit moet van geval tot geval worden beoordeeld.

De vezelomschrijving van punt 48 (bijlage I) "vezels verkregen uit diverse of nieuwe materialen die niet hierboven zijn vermeld" is dubbelzinnig. Hoe moet gemetalliseerd polyester of polyamide worden geëtiketteerd?
De naam "gemetalliseerd garen" wordt in de praktijk vaak gebruikt. De term gemetalliseerd wordt vaak gebruikt voor vezels/garens die bestaan uit metaal, met metaal gecoat textielvezel, met textielvezel bedekt metaal of textielvezels die volledig door metaal zijn bedekt (aluminium, koper, ijzer, zilver, enz.). Het is duidelijk dat de etikettering van textielproducten die metalliseerde vezels (of garens) bevatten, gekoppeld is aan de manier waarop de vezels worden geproduceerd:
voorbeeld A - X% katoen, Y% polyester en Z% gemetalliseerde vezels;
voorbeeld B - X% katoen, Y% polyester en Z% polyester - gemetalliseerd (of Z% met metaal bekleed polyester);
voorbeeld C - X% katoen, Y% polyester en Z% polyester gecoate metaal.


Is er een specifieke etiketteringsvereiste voor producten die met gerecycleerde vezels zijn gemaakt?
Er is geen verplichting om de term "gerecycleerd" te gebruiken, maar de textielverordening staat fabrikanten toe deze informatie aan de consument te verstrekken als zij dat willen, mits deze niet misleidend is voor de consument. Als de fabrikant deze informatie wil verstrekken, moet deze afzonderlijk worden weergegeven, bijvoorbeeld polyester - gerecycleerde vezels.

Mogelijkheden:
1. De fabricant wil niet duidelijk maken dat hij werkt met gerecycleerd materiaal:
* als de exacte samenstelling gekend is ; dit doet zich voor als er gerecycleerd wordt vanuit zuivere component ( gerecupereerd katoen, polyester uit PET flessen, gerecupereerde wol) - men moet niet vermelden op de etiket dat er gewerkt werd met gerecycleerd materiaal.
* is de samenstelling niet voldoende gekend: "diverse vezels" of "textiel van onbepaalde samenstelling" . Van deze uitdrukking kan gebruik gemaakt worden omdat het fabricageproces, recycleren en carden, niet toelaten om de samenstelling onder controle te krijgen.

2. De fabrikant wil tonen dat hij werkt met gerecycleerde vezels bv in het kader van de circulaire economie.
* als hij de samenstelling kent moet hij weliswaar de vezelbenamingen (bijlage 1 van de verordening) gebruiken maar hij kan de toevoeging gerecyleerd gebruiken bv 45% katoen- gerecycleerd
* is de samenstelling niet voldoende gekend zie hierboven.

Het moet ook duidlijk zijn dat recyclage "diverse vezels" of "textiel van onbepaalde samenstelling" niet betekent dat er gelijk welke materialen mogen voorkomen ( zaken zoals asbest , vezels behandeld met verboden chemicaliën, kleurstoffen ...) onder het mom van dat je dat niet kunt controleren tijdens de productie, kan en mag niet. Kenmerkend voor gerecycleerde vezels onder de microscoop zijn de verbreizelde uiteinden