NL  FR..........

       Contact ........

       Home  ..........

 

Overlegcommissie

Waarom aansluiten

Hoe aansluiten

Kosten gebruiksrechten

Aangifte verbruik

Textieletikettering

De symbolen

Vezelbenamingen

Teksten op het label

Documentatie

 
 

De symbolen zijn beschermd
door copyrights. Gebruik enkel via lidmaatschap
ETITEX - Ginetex Belgium

 


Kostprijs van het gebruiksrecht :

Het gebruiksrecht voor de wassymbolen is als volgt vastgesteld :
 
Openen van een dossier : eenmalige kost    :  30
Gebruik tot 20.000 etiketten per jaar     : 30  jaarlijks forfait
 1ste schijf van 20.001 tot 250.000 etiketten per jaar  : 0,001364   per etiket
 2e schijf van  250.001 tot 500.000 etiketten per jaar : 0,0009     per etiket
 3e schijf vanaf 500.001 etiketten per jaar                  : 0,0005     per etiket

Bij het begin van het kalenderjaar wordt het
"aangifteformulier"  toegestuurd.

Deze aangifte kan ook via deze website worden ingevuld en teruggestuurd.